❖ Imunoglukan tác động trực tiếp lên hệ miễn dịch giúp kích thích hệ miễn dịch bị suy yếu và điều hòa hệ miễn dịch quá mẫn.

 

Imunoglukan tác động trực tiếp lên hệ miễn dịch

 

 

❖ Imunoglukan không bị chuyển hóa khi đi qua ruột non
❖ Trong ruột non, Imunoglukan liên kết với các thụ thế trên tế bào miễn dịch -> Sau đó hoạt hóa và khởi động đáp ứng miễn dịch.

 

Tác dụng của Imunoglukan với hệ miễn dịch

Quà từ
Gấu Kan
Đặt hàng