Imunoglukan là sản phẩm có quy trình chiết xuất được cấp bằng sáng chế.

 

Một số hình ảnh về quy trình chiết xuất:

 

Quy trình triết xuất

 

Một số hình ảnh về dây chuyền sản xuất khép kín, đảm bảo vệ sinh và tiêu chuẩn chất lượng:

 

imunoglukan mua o dau

 

Imunoglukan  2

 

Imunoglukan  3

 

Imunoglukan  4

 

Imunoglukan  5

 

Imunoglukan  7

 

Imunoglukan  9

 

 

Quà từ
Gấu Kan
Đặt hàng