Một số hình ảnh về các phòng thí nghiệm:

 

Phòng thí nghiệm Imunoglukan

 

phong thi nghiem imunoglukan 1

 

phong thi nghiem imunoglukan 2

 

 

 

Quà từ
Gấu Kan
Đặt hàng